יזם אינפו - משקיע
כאן נפגשים יזמים משקיעים ושותפים
 

דירקטוריון

על פי חוקי מדינת ישראל,כל גוף עסקי שמוגדר ברשויות כחברה בע"מ ולא משנה מה יהיה גודלו, מחויב למנות דירקטוריון (מועצת מנהלים),כשבראשו יעמוד יו"ר הדירקטוריון.
מה זה בכלל דירקטוריון? מה תחום אחריותו? מי רשאי להיות דירקטור?

כמו שאנחנו כבר יודעים,ישנן חברות פרטיות וישנן ציבוריות (שנסחרות בבורסה ). בשני המקרים ישנם מאפיינים דומים לחברי הדירקטוריון וישנם גם הבדלים,בעיקר בתחומי האחריות, כשמדובר בחברה ציבורית,שהם הרבה יותר כבדים.

דירקטוריון בחברה ציבורית מתמנה על ידי בעלי המניות,שלאו דווקא עובדים בפועל בחברה.
החברים בו מהווים את הסמכות העליונה ביותר בחברה,אפילו מעל המנכ"ל ועד כמה שזה נשמע מפתיע,כל אחד רשאי להיות דירקטור,מספיק שבעלי המניות יחשקו בך.

מקובל לחשוב שדירקטורים הם סוג של "אוכלי חינם" אבל לא כך הדבר.הם מגיעים אחת למספר חודשים,בד"כ רבעון,לישיבה. ראשית הם מתווים אסטרטגיה לחברה ומאשרים תקציבים.בהמשך הם מפקחים על עבודת המנכ"ל.כאן בד"כ מתחילות המלחמות הגדולות בין חברי דירקטוריון למנכ"לים. חוק החברות קובע במפורש,שחברי דירקטוריון רשאים לפטר מנכ"ל.
ובעברית פשוטה הם פשוט יכולים לאשר ולא לאשר מה שהם רוצים ומה שהם מוצאים לנכון שכדאי לחברה.

הדירקטורים מחויבים "לשאת אמונים" לחברה ולפעול בתום לב לטובתה,אבל הבעיה מתחילה בעובדה שישנם הרבה דירקטורים שמכהנים ככאלו במספר חברות.כך שאיך שלא תסתכלו על זה הם לובשים מספר כובעים שעלולים להתנגש אחד בשני מדי פעם.

כמובן שדירקטורים לא עובדים בחינם,והם מקבלים תגמול נאה ביותר עבור עבודתם מבעלי המניות שלהם.בנוסף ישנו ביטוח מיוחד לדירקטורים שהחוק אינו מחייב לעשותו אבל אף אחד לא היה מוכן לכהן כדירקטור ללא אותו הביטוח. אחריות חבר דירקטוריון כלפי החברה היא עד 7 שנים לאחר סיום כהונתו או פירוק של חברה,כך שיכול להיווצר מצב שחבר דירקטוריון יתבע על ידי אחד מבעלי המניות או החברה עצמה. לשם כך נועד אותו ביטוח שעלותו, אלפי שקלים בחודש, לחברה.

על אף שהחוק אינו מחייב זאת, ניתן לעבור קורס דירקטורים, שהוא יחסית קצר.