יזם אינפו - משקיע
כאן נפגשים יזמים משקיעים ושותפים
 

 לחיות בכבוד גם בפנסיה

זה לא סוד שתוחלת החיים בעולם המערבי, ובכלל זה בישראל, עולה משנה לשנה. הדבר משפיע בצורה ניכרת על סוגיית הפנסיה, עם השלכות דוגמת עיכוב גיל היציאה לפנסיה עקב הקושי הכלכלי הצפוי להתנהל בשנים מחוסרות עבודה אלה. לא צריך להיות מומחה לתחום, עם זאת, כדי לדעת שדאגה מוקדמת לשנות הפנסיה יכולה לשפר את המצב הכלכלי בשנים אלה בעשרות מונים. אז איך ניתן לחיות בכבוד גם בפנסיה?

ההמלצה: תשומת לב מגיל מוקדם

טעות נפוצה של רבים, ביחס לפנסיה שלהם, נוגעת לכך שהם ממתינים עם ההפקדות לקרנות הפנסיה השונות עד "הרגע האחרון": נניח, גיל 50 או 60. ההפקדה המאוחרת הזו מביאה לכך שבגיל הפנסיה הכספים שנצברים עבורם אינם מספיקים למחייה, בטח שלא באיכות חיים גבוהה. יש לכך השלכות שליליות, דוגמת השהיית גיל היציאה לפנסיה, התבססות על כספי הביטוח הלאומי ועוד.

כשזה נוגע לפנסיה, לכן, דומה כי אין גיל מוקדם מדי להתחיל. חשוב להפקיד כספים לפנסיה מגיל צעיר ככל האפשר, אפילו אם יש עוד עשורים רבים עד היציאה לפנסיה הלכה למעשה. הדברים אמורים הן במקרה של שכירים ועל אחת כמה וכמה במקרה של עצמאיים, שנדרשים לבצע בכוחות עצמם את ההפקדות (החדשות הטובות עבורם הן הטבות המס הניתנות עקב כך).

בחירת תכנית פנסיונית

ההחלטה על קרן הפנסיה אליה מפקידים את הכספים חייבת להיות מושכלת ולהתבצע לאחר מחקר שוק מעמיק. חשוב לסקור היטב את תנאי התכניות המוצעות, ובמידת האפשר לקבל הצעות ממגוון חברות פיננסיות: כיום, אפילו כאשר מקום העבודה בו מועסקים מקיים הסדר עם חברת פנסיה אחת, ניתן לפנות גם לאחרת. גם ייעוץ פנסיוני, ורצוי מאד כזה המוגדר כאובייקטיבי ובלתי תלוי, יכול מאד לסייע.

ההתבוננות צריכה להיות על מספר פרמטרים הנוגעים לתכנית הפנסיה. ראשית, כמובן, הסעיפים והתנאים השונים שלה – אין לשכוח שלפנסיה יש גם רכיבים ביטוחיים, שצריכים להתאים אף הם לצרכים. חשוב לבחון את התשואות של קרן הפנסיה, בשנים האחרונות ולאורך זמן, ולהעדיף את אלה אשר ידועות בתשואות גבוהות. גם דמי הניהול צריכים להיכנס לתמונה, כאשר רצוי לעשות הכל על מנת לצמצם אותם. אתם ממש לא רוצים שאחוז ניכר מכספי הפנסיה שלכם ילכו לסוכנים ולחברות השונות.

כותב המאמר- עורך דין רוני ברוש